Hoe verloopt de behandeling?

Hoe verloopt een wortelkanaalbehandeling?

De endodontische behandeling vindt altijd met een lokale verdoving plaats. De kies wordt geïsoleerd met een rubberlapje. Dit wordt gedaan om te zorgen dat er geen speeksel bij mag komen. Daarna wordt er een gat in de kies gemaakt om toegang te krijgen naar de zenuwholte of pulpakamer. Vervolgens wordt de ontstoken zenuw verwijderd.
De wortelkanalen worden gereinigd met een chlooroplossing. Het is belangrijk dat zo veel mogelijk bacteriën worden verwijderd uit het wortelkanaal. De tandarts zal de wortel over de hele lengte reinigen. Wanneer de kanalen goed schoon zijn, zullen ze gevuld worden met rubberstiften (guttapercha). Dit heeft als doel om geen bacteriën meer in het wortelkanaal toe te laten. Bij het vullen van een wortelkanaal met guttapercha wordt warmte gebruikt. Hierdoor zal er een compacte vulling ontstaan die de zenuw- of kanaalholte zo goed mogelijk opvult.