Veel gestelde vragen

Endontische behandelingen

Meestal wel. De complexiteit van de behandeling kan wel sterk verschillen.

Misschien nog belangrijker dan de vraag of een wortelkanaalbehandeling uitgevoerd kan worden, is de vraag of het uitvoeren van een wortelkanaalbehandeling in de betreffende kies de beste oplossing voor u is. De endodontoloog kan u hierover voorlichten tijdens een consult.

Dit is afhankelijk van de situatie. Er wordt naar gestreefd de behandeling in één zitting te doen. Hiervoor wordt meestal, afhankelijk van de situatie, maximaal drie uur uitgetrokken. Het kan zijn dat de situatie het niet toe laat de behandeling in één keer te voltooien. In zo’n situatie is een tweede behandelzitting nodig.

Na een wortelkanaalbehandeling kan napijn optreden en/of zwelling (na)bij de behandelde tand of kies. Deze symptomen kunnen meteen na de behandeling optreden, maar ook na een paar dagen ontstaan. Indien de klachten optreden, kunnen deze enkele dagen aanhouden.

Meestal kan verkleuring van een tand of kies na een wortelkanaalbehandeling voorkomen worden. Er zijn echter situaties waarbij de kans bestaat dat de tand of kies na een wortelkanaalbehandeling verkleurt.

In principe twee; één voor het consult voorafgaande van eventuele behandeling en één voor het uitvoeren van de behandeling. Er zijn echter situaties waarin nog een vervolgafspraak nodig kan zijn om de behandeling te voltooien.

Facings

Een facing heeft geen extra onderhoud nodig. Wel blijft de dagelijkse verzorging van poetsen met een zachte tandenborstel en het regelmatig flossen natuurlijk van belang.

Een facing voelt zoals een eigen tand. Wel kan het praten in het begin soms problemen geven wanneer de tandarts uw tanden langer heeft gemaakt. Als de tandarts de vorm van uw tanden erg heeft aangepast, kunnen soms klanken enigszins vervormen. Dit gaat na enkele dagen weer over.

Een belangrijke reden om van een facing af te zien is wanneer u op uw nagels bijt of ’s nachts tandenknarst. Wel kan bij lichte vormen van tandenknarsen schade worden voorkomen door ‘hoektandgeleiding’ aan te brengen. Dit zijn metalen of porseleinen schildjes die achter op de bovenhoektanden worden aangebracht, zodat deze bij een kauwbeweging geen contact maken. Ook het maken van een ‘splint’ voorkomt schade aan uw tanden door knarsen. Een splint is een plaat van kunsthars die u ’s nachts ter bescherming van uw gebit draagt.

Na de behandeling kunt u normaal eten en bijten. Maar u moet niet op harde dingen bijten (als een zuurtje, noot, uw nagels of bijvoorbeeld een pen. Ook het afscheuren met u tanden (zoals een stuk stokbrood of een sparerib) is af te raden.

Naast een intakegesprek kan de behandeling in twee keer worden afgerond. U zult dus drie bezoeken aan onze kliniek brengen. Daarna volgen nog eventuele controlebeurten.

Implantaten

Het plaatsen van een kroon of brug kan een beetje pijnlijk of gevoelig zijn. Uiteraard bieden wij u de mogelijkheid om het te behandelen gebied plaatselijk te verdoven.

Voor een implantaat, kroon of brug is goede nazorg een absolute must. In feite is de nazorg identiek aan de halfjaarlijkse controle. De tandarts zal nauwkeurig kijken naar de conditie van uw restauratie. Tevens zal na een behandeling uitvoerig gekeken worden naar randaansluiting en naar de algemene toestand van het tandvlees.

De dagelijkse mondhygiëne is bij kronen en bruggen extra belangrijk. Vooral het tandvlees rondom de kroon of brug moet u goed reinigen. Een kwetsbare plek is de rand van de kroon of brug. Daarop kan gemakkelijk tandplak achterblijven. Plak veroorzaakt gaatjes langs de rand van uw kroon of brug en ontsteking van het tandvlees. Poets dit gebied zorgvuldig met een zachte tandenborstel en gebruik tandenstokers, ragers en/of flossdraad. Uw tandarts of mondhygiënist kan u hierbij adviseren.

De materialen zijn zo duurzaam dat een kroon of brug minstens tien jaar meegaat. Een goede mondhygiëne heeft veel invloed op de duurzaamheid. Door een ongelukje kan het natuurlijk voorkomen dat een kroon of een brug al voortijdig wordt beschadigd.

Na plaatsing kan een tand of kies die van een kroon of een brug is voorzien soms gevoelig zijn. Dit is meestal tijdelijk. Raadpleeg uw tandarts als de gevoeligheid aanhoudt of heviger wordt.

Door middel van nieuwe technologieën (CEREC 3D) zijn wij in staat om binnen 2 uur een kroon te maken en te plaatsen. Vaak is een intakegesprek wel raadzaam, zodat de tandarts kan kijken of u in aanmerking komt voor een kroon én al uw vragen kan beantwoorden. In dat geval brengt u 2 bezoeken aan Marina Clinic. Indien tussenkomst van een tandtechnisch laboratorium nodig is, zal er nog een afspraak bij komen.

De behandeling vindt plaats onder plaatselijke verdoving, hierdoor voelt u nauwelijks iets.

U verzorgt uw prothese en implantaten alsof het tanden van uw zelf zijn: twee keer per dag poetsen en een halfjaarlijks bezoek aan de tandarts en mondhygiëniste zijn wenselijk.

Implantaten kunnen in principe vanaf 18 jaar worden geplaatst, omdat op deze leeftijd in het algemeen het kaakbot is uitgegroeid. Bij mensen met ernstige hartklachten, ontregelde of niet goed ingestelde diabetes, bloedstollingsafwijkingen en na bestralingen in het hoofd/halsgebied is het echter niet mogelijk. Een behandeling voor implantaten begint bij Marina Clinic altijd met een kennismakingsconsult, zodat de kaakchirurg/implantoloog kan onderzoeken of u in aanmerking komt voor implantaten.

Na het gebruikelijke intakegesprek kan de behandeling zelf in één keer worden afgerond. U zult dus twee bezoeken aan onze kliniek brengen. Daarna volgen nog eventuele controlebeurten.

Pas als u weer bij uw tandarts bent, mag de overkappingsprothese voor de eerste keer uit uw mond. Hij kan kleine correcties aan uw kunstgebit uitvoeren, waarmee hij de pijn aanzienlijk kan verminderen of wegnemen.

Eten met uw nieuwe overkappingsprothese is wat onwennig. Zeker in het begin zult u voorzichtig aan doen. U ervaart zelf het beste wat wel en niet kan. Probeer langzaam hardere dingen te gaan eten. Stukken afbijten kunt u met een kunstgebit beter niet doen. Snijd uw voedsel daarom in stukjes en kauw rustig en gelijkmatig met de kunstkiezen. Neem daarbij aan beide zijden een stukje voedsel in de mond. Neem er meer tijd voor dan dat u gewend was.

In het begin praat u nog wat onwennig. Het is alsof u met een volle mond praat. Bepaalde klanken klinken anders dan u gewend was. Dit is normaal. Meestal gaat het na enkele dagen een stuk beter. Oefen extra met die woorden of letters die nog niet helemaal naar uw zin klinken. Lees bijvoorbeeld de krant hardop.

U zult meerdere keren bij ons behandeld worden; het plaatsen van een overkappingsprothese vindt in fases plaats. Teven is een intakegesprek noodzakelijk, in dat gesprek kunnen wij u vertellen hoeveel behandelingen exact nodig zijn.

De eerste uren na het trekken van uw tanden kunnen de wonden nog een beetje nabloeden. Dat kan uw speeksel rood kleuren. Dit zal vrij snel ophouden. Dan neemt het speeksel ook weer de normale kleur aan. Dat betekent niet dat de wonden helemaal zijn genezen. De eerste 24 uur kunt u ook beter niet spoelen. Er vormen zich namelijk bloedstolsels in de wonden. Als u spoelt, laten die stolsels los en begint het bloeden opnieuw. Drinken mag wel.

De eerste dagen zal uw kunstgebit nog niet echt lekker zitten. Het kan klemmen en pijn veroorzaken. Toch mag u het beslist niet uit uw mond halen, want het zit als een verband op de wonden. Vooral kauwen kan in het begin pijn veroorzaken. Eet alleen zachte dingen, zoals puree, gehakt en zacht fruit.

Uw kaken hebben een tijdje nodig om aan de overkappingsprothese te wennen. Laat uw kunstgebit de eerste week dan ook ’s nachts in uw mond. Daarna is het juist beter om het voor het slapengaan wel uit te doen. Op die manier geeft u ook uw kaken rust. Vindt u het vervelend om met een lege mond te slapen? Doe dan alleen uw ondergebit uit. Heeft u het kunstgebit niet in uw mond? Bewaar het dan in een glas water. Ververs het water iedere dag. Uw kunstgebit kunt u ook in een glas gevuld met een reinigingsmiddel bewaren. Spoel uw kunstgebit altijd goed af met water voordat u het weer in uw mond plaatst.

Klikgebit

Implantaten kunnen in principe vanaf 18 jaar worden geplaatst, omdat op deze leeftijd in het algemeen het kaakbot is uitgegroeid. Bij mensen met ernstige hartklachten, ontregelde of niet goed ingestelde diabetes, bloedstollingsafwijkingen en na bestralingen in het hoofd/halsgebied is het echter niet mogelijk. Een behandeling voor implantaten begint bij Marina Clinic altijd met een kennismakingsconsult, zodat de kaakchirurg/implantoloog kan onderzoeken of u in aanmerking komt voor implantaten.

De eerste uren na het trekken van uw tanden kunnen de wonden nog een beetje nabloeden. Dat kan uw speeksel rood kleuren. Dit zal vrij snel ophouden. Dan neemt het speeksel ook weer de normale kleur aan. Dat betekent niet dat de wonden helemaal zijn genezen. De eerste 24 uur kunt u ook beter niet spoelen. Er vormen zich namelijk bloedstolsels in de wonden. Als u spoelt, laten die stolsels los en begint het bloeden opnieuw. Drinken mag wel.

De eerste dagen zal uw kunstgebit nog niet echt lekker zitten. Het kan klemmen en pijn veroorzaken. Toch mag u het beslist niet uit uw mond halen, want het zit als een verband op de wonden. Vooral kauwen kan in het begin pijn veroorzaken. Eet alleen zachte dingen, zoals puree, gehakt en zacht fruit.

Pas als u weer bij uw tandarts bent, mag de overkappingsprothese voor de eerste keer uit uw mond. Hij kan kleine correcties aan uw kunstgebit uitvoeren, waarmee hij de pijn aanzienlijk kan verminderen of wegnemen.

Eten met uw nieuwe overkappingsprothese is wat onwennig. Zeker in het begin zult u voorzichtig aan doen. U ervaart zelf het beste wat wel en niet kan. Probeer langzaam hardere dingen te gaan eten. Stukken afbijten kunt u met een kunstgebit beter niet doen. Snijd uw voedsel daarom in stukjes en kauw rustig en gelijkmatig met de kunstkiezen. Neem daarbij aan beide zijden een stukje voedsel in de mond. Neem er meer tijd voor dan dat u gewend was.

In het begin praat u nog wat onwennig. Het is alsof u met een volle mond praat. Bepaalde klanken klinken anders dan u gewend was. Dit is normaal. Meestal gaat het na enkele dagen een stuk beter. Oefen extra met die woorden of letters die nog niet helemaal naar uw zin klinken. Lees bijvoorbeeld de krant hardop.

Uw kaken hebben een tijdje nodig om aan de overkappingsprothese te wennen. Laat uw kunstgebit de eerste week dan ook ’s nachts in uw mond. Daarna is het juist beter om het voor het slapengaan wel uit te doen. Op die manier geeft u ook uw kaken rust. Vindt u het vervelend om met een lege mond te slapen? Doe dan alleen uw ondergebit uit. Heeft u het kunstgebit niet in uw mond? Bewaar het dan in een glas water. Ververs het water iedere dag. Uw kunstgebit kunt u ook in een glas gevuld met een reinigingsmiddel bewaren. Spoel uw kunstgebit altijd goed af met water voordat u het weer in uw mond plaatst.

U zult meerdere keren bij ons behandeld worden; het plaatsen van een overkappingsprothese vindt in fases plaats. Teven is een intakegesprek noodzakelijk, in dat gesprek kunnen wij u vertellen hoeveel behandelingen exact nodig zijn.

Kronen en bruggen

Het plaatsen van een kroon of brug kan een beetje pijnlijk of gevoelig zijn. Uiteraard bieden wij u de mogelijkheid om het te behandelen gebied plaatselijk te verdoven.

Voor een implantaat, kroon of brug is goede nazorg een absolute must. In feite is de nazorg identiek aan de halfjaarlijkse controle. De tandarts zal nauwkeurig kijken naar de conditie van uw restauratie. Tevens zal na een behandeling uitvoerig gekeken worden naar randaansluiting en naar de algemene toestand van het tandvlees.

De dagelijkse mondhygiëne is bij kronen en bruggen extra belangrijk. Vooral het tandvlees rondom de kroon of brug moet u goed reinigen. Een kwetsbare plek is de rand van de kroon of brug. Daarop kan gemakkelijk tandplak achterblijven. Plak veroorzaakt gaatjes langs de rand van uw kroon of brug en ontsteking van het tandvlees. Poets dit gebied zorgvuldig met een zachte tandenborstel en gebruik tandenstokers, ragers en/of flossdraad. Uw tandarts of mondhygiënist kan u hierbij adviseren.

De materialen zijn zo duurzaam dat een kroon of brug minstens tien jaar meegaat. Een goede mondhygiëne heeft veel invloed op de duurzaamheid. Door een ongelukje kan het natuurlijk voorkomen dat een kroon of een brug al voortijdig wordt beschadigd.

Na plaatsing kan een tand of kies die van een kroon of een brug is voorzien soms gevoelig zijn. Dit is meestal tijdelijk. Raadpleeg uw tandarts als de gevoeligheid aanhoudt of heviger wordt.

Door middel van nieuwe technologieën (CEREC 3D) zijn wij in staat om binnen 2 uur een kroon te maken en te plaatsen. Vaak is een intakegesprek wel raadzaam, zodat de tandarts kan kijken of u in aanmerking komt voor een kroon én al uw vragen kan beantwoorden. In dat geval brengt u 2 bezoeken aan Marina Clinic. Indien tussenkomst van een tandtechnisch laboratorium nodig is, zal er nog een afspraak bij komen.

U verzorgt uw prothese en implantaten alsof het tanden van uw zelf zijn: twee keer per dag poetsen en een halfjaarlijks bezoek aan de tandarts en mondhygiëniste zijn wenselijk.

Implantaten kunnen in principe vanaf 18 jaar worden geplaatst, omdat op deze leeftijd in het algemeen het kaakbot is uitgegroeid. Bij mensen met ernstige hartklachten, ontregelde of niet goed ingestelde diabetes, bloedstollingsafwijkingen en na bestralingen in het hoofd/halsgebied is het echter niet mogelijk. Een behandeling voor implantaten begint bij Marina Clinic altijd met een kennismakingsconsult, zodat de kaakchirurg/implantoloog kan onderzoeken of u in aanmerking komt voor implantaten.

Tanden bleken

De behandeling is gewoonlijk pijnloos. Een heel klein percentage mensen ervaart een lichte, doffe, ‘pijn’ na de behandeling. Met een pijnstillend middel is die goed te bestrijden. Overigens is spoelen met lauw water vaak net zo effectief.

Bleken wordt afgeraden voor kinderen onder de 16, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven. Porseleinen kronen, witte vullingen of andere materialen bleken niet mee. Dit kan na het bleekproces aangepast worden door de tandarts.

Tanden worden jarenlang blootgesteld aan allerlei soorten vuil door het veelvuldig nuttigen van koffie, thee, sigaretten, rode wijn of andere vervuilende stoffen. Gewoonweg het verouderingsproces zorgt ook voor verkleuring van uw gebit.

Uw tanden zijn net zo individueel en uniek als uzelf en daarom verschillen de resultaten per persoon. Over het algemeen blijven de resultaten, met inachtneming van goede mondhygiëne en normale blootstelling aan verkleurende voedingsmiddelen, 2 tot 3 jaar gehandhaafd.

Om het resultaat van het bleken lang vast te houden, adviseren wij om regelmatig (iedere 2 tot 4 maanden) zelf thuis een nacht bij te bleken. De bleekgel die meegeleverd wordt, is meestal voldoende om langere tijd te blijven gebruiken. Hierna zijn er ook navulverpakkingen bij onze receptie verkrijgbaar. Zo bent u verzekerd van een blijvend wit gebit!

Wortelkanaalbehandelingen

Soms kan uw tandarts geen wortelkanaalbehandeling uitvoeren, omdat er bijkomende problemen zijn. Het kan voorkomen dat de tand of kies moet worden verwijderd. Met uw tandarts kunt u de mogelijke oplossingen bespreken voor de vervanging van uw verloren tand of kies. Denk bijvoorbeeld aan een brug.

De duur van een wortelkanaalbehandeling is afhankelijk van het aantal wortelkanalen. Tanden hebben meestal één wortel. Kiezen hebben er vaak meer. De behandelingstijd varieert daarom van een half tot anderhalf uur.

Na het reinigen van de wortelkanalen kunt u eventueel napijn krijgen, die enkele dagen kan aanhouden. U kunt de napijn met een goede pijnstiller onderdrukken. Een antibioticum is meestal niet nodig.

Een tand of kies kan soms verkleuren na een wortelkanaalbehandeling. Als er enige verkleuring ontstaat, zijn er mogelijkheden om dit te verhelpen.

Naast het intakegesprek kan de behandeling zelf in één keer worden afgerond. U zult dus twee bezoeken aan onze kliniek brengen. Daarna volgen nog eventuele controlebeurten.