Privacyreglement

Privacyreglement

Privacyreglement

Verkorte versie

Marina Clinic verwerkt gegevens over uw gezondheid met betrekking tot de te verlenen zorg:

Deze verwerking heeft betrekking op de volgende zaken:

  1. Het verwerken van persoonsgegevens aanwezig in het patiëntendossier;
  2. Het verstrekken van persoonsgegevens aan derden in het kader van de verwerking van declaraties;
  • Gebruik van casus voor lezingen onderwijs en eventueel onderzoek;
  1. Het verstrekken van persoonsgegevens aan andere zorgaanbieders, voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de behandeling.

 

Klik hier om een verzoek in te dienen voor het inzien van uw gegevens.