Recessiebedekking

Recessiebedekking

Recessiebedekking

Bij een recessie is het tandvlees richting de wortel verplaatst. Hierbij komt het worteloppervlak bloot te liggen.

Oorzaak van een recessie

Een recessie (tandvleesverplaatsing) kan worden veroorzaakt door trauma of door bacteriën.
Bij trauma moet gedacht worden aan te hard poetsen of verkeerd gebruik van ragers, stokers of floss. Verder kunnen piercings ook zorgen voor verplaatsing van het tandvlees. Ook orthodontie kan recessies veroorzaken.
Bacteriën kunnen een ontstekingsproces veroorzaken. Dit kan leiden tot verlies van botniveau.

Klachten

Patiënten ondervinden van recessies vaak esthetische klachten. Ze vinden de kleur van de blootliggende wortel niet mooi en ook de vorm van het tandvlees wordt als hinderlijk ervaren. Een andere klacht is de gevoeligheid. Doordat het worteloppervlak bloot ligt kunnen temperatuurveranderingen bij bijvoorbeeld warme koffie of ijs, als pijnlijk worden ervaren.

Behandeling

Bij recessiebedekking wordt ervoor gezorgd dat de wortel weer opnieuw met tandvlees wordt bedekt. De chirurg zal de ingreep onder plaatselijke verdoving uitvoeren. Tijdens een consult zal bepaald worden welke techniek het best kan worden toegepast.