Disclaimer

Disclaimer

Marina Clinic besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Echter kan Marina Clinic niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. De geboden informatie is niet bedoeld ter vervanging van deskundig advies. Het gebruik van de geboden informatie is voor uw eigen rekening en risico. Marina Clinic is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de op deze website verstrekte informatie, noch voor schade als gevolg van problemen, veroorzaakt door het verspreiden van informatie via het internet. Ook is Marina Clinic niet aansprakelijk voor storingen, onderbrekingen, fouten of vertraging die optreden bij het verstrekken van de informatie.

Deze website bevat (hyper)links naar websites van andere organisaties en instellingen. Daarnaast worden vanuit andere websites links gelegd naar deze website. Marina Clinic aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze (gelinkte) websites. Ook aanvaardt Marina Clinic geen aansprakelijkheid voor de inhoud van artikelen, brochures en ander publicaties waar naar verwezen wordt.

Marina Clinic garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Als rechthebbende behouden wij alle rechten met betrekking tot de geboden informatie. Onder informatie verstaan wij teksten, producten, prijzen, foto’s, logo’s en ander grafisch materiaal. Publicatie, kopiëren, vermenigvuldiging van in deze website gebruikte informatie in welke vorm dan ook is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende.

Marina Clinic behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze website te wijzigen zonder nadere aankondiging. Op de informatie van deze website en op de disclaimer is Nederlands recht van toepassing.