Patientenrechten

Patiëntenrechten

Patiëntenrechten

Hoewel de zorg voor onze patiënten voorop staat, bestaat er toch een mogelijkheid dat er zich problemen voordoen in de relatie tussen arts en patiënt. Dan is het prettig dat er duidelijke regels zijn waarop de patiënt of arts zich kan beroepen.

Duidelijkheid van rechten en plichten is van groot belang. Om zowel artsen als patiënten deze duidelijkheid te verschaffen, werd er door representatieve organisaties van patiënten/consumenten enerzijds en van artsen anderzijds overeenstemming bereikt over de ‘Modelregeling Arts-Patiënt’.

* Document van de Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie (NP/CF) en de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG)