Privacyreglement

Privacyreglement

Privacyreglement

Verkorte versie

Uw medische en gezondheidsgegevens worden beheerd door de behandelend specialist.

Ten hoogste worden de volgende soorten van gegevens verzameld en verder verwerkt:

  1. NAW-gegevens (naam/adres/woonplaats)
  2. Medische persoonsgegevens, historie gezondheid, verkregen gegevens uit onderzoek, door de patiënt aangedragen gegevens
  3. Financiële zorgverzekeringgegevens

Behalve door uzelf kunnen deze gegevens verstrekt worden door uw huisarts of verwijzer, uw apotheek, uw zorgverzekeraar en mogelijk anderen die aan u zorg verlenen.

De gegevens kunnen worden verstrekt aan de volgende personen of bedrijven:

  • uw NAW-gegevens aan het administratief personeel
  • financiële gegevens aan het administratief personeel
  • medische gegevens aan medisch (ondersteunend) personeel
  • aan uzelf of uw vertegenwoordiger: uitsluitend op uw eigen verzoek
  • medische gegevens in een brief aan de huisarts/ verwijzer
  • betalingsgegevens met indicatiecode aan de zorgverzekeraar
  • ten behoeve van onderzoek/registratie worden anoniem medische patiëntgegevens verstrekt aan het ministerie van VWS, ZiZo, ZN, de eigen beroepsorganisatie en andere organisaties waar het ZBC verantwoording aan af moet leggen (betreft bijvoorbeeld kwaliteitsindicatoren)