Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen: Endodontische behandelingen

Endontische behandelingen

Meestal wel. De complexiteit van de behandeling kan wel sterk verschillen.

Misschien nog belangrijker dan de vraag of een wortelkanaalbehandeling uitgevoerd kan worden, is de vraag of het uitvoeren van een wortelkanaalbehandeling in de betreffende kies de beste oplossing voor u is. De endodontoloog kan u hierover voorlichten tijdens een consult.

Dit is afhankelijk van de situatie. Er wordt naar gestreefd de behandeling in één zitting te doen. Hiervoor wordt meestal, afhankelijk van de situatie, maximaal drie uur uitgetrokken. Het kan zijn dat de situatie het niet toe laat de behandeling in één keer te voltooien. In zo’n situatie is een tweede behandelzitting nodig.

Na een wortelkanaalbehandeling kan napijn optreden en/of zwelling (na)bij de behandelde tand of kies. Deze symptomen kunnen meteen na de behandeling optreden, maar ook na een paar dagen ontstaan. Indien de klachten optreden, kunnen deze enkele dagen aanhouden.

Meestal kan verkleuring van een tand of kies na een wortelkanaalbehandeling voorkomen worden. Er zijn echter situaties waarbij de kans bestaat dat de tand of kies na een wortelkanaalbehandeling verkleurt.

In principe twee; één voor het consult voorafgaande van eventuele behandeling en één voor het uitvoeren van de behandeling. Er zijn echter situaties waarin nog een vervolgafspraak nodig kan zijn om de behandeling te voltooien.