Wortelkanaalbehandelingen

Risico’s

Risico's

Iedere behandeling brengt risico’s met zich mee. Zo ook endodontische behandelingen. Er wordt natuurlijk naar gestreefd de kans op het optreden van complicaties zo klein mogelijk te houden. Tijdens het consult kunnen de eventuele risico’s die op uw situatie van toepassing kunnen zijn, besproken worden. Ook kan een inschatting gemaakt worden hoe groot de kans op bepaalde complicaties is.

Complicaties die bij een wortelkanaal(her)behandeling op kunnen treden:

 • De tand of kies kan beschadigd raken. Er kan een stuk van de tand of kies zelf afbreken, maar het kan ook zijn dat de vulling en/of de kroon die eventueel aanwezig is beschadigd raakt.
 • Instrumenten die gebruikt worden voor de wortelkanaalbehandeling kunnen afbreken. Het is niet altijd mogelijk een gebroken instrument weer uit de tand of kies te verwijderen.
 • Er kan een extra opening vanuit het kanaalstelsel naar buiten (naar het omliggende kaakbot, tandvlees en/of mondholte) ontstaan.
 • Er kan spoelmiddel waarmee het wortelkanaalstelsel schoongemaakt wordt, of vulmateriaal waarmee het kanaalstelsel gevuld wordt, voorbij de wortels in het weefsel komen.
 • Er kan een barst of breuk in een wortel ontstaan.
 • Het kan zijn dat een eventueel aanwezige breuk niet opgemerkt kan worden zowel voorafgaande als tijdens de behandeling.
 • Er kan een (allergische) reactie optreden op materialen die gebruikt worden.
 • Het kan blijken dat niet het hele kanaalstelsel toegankelijk is en dus niet geheel behandeld kan worden.
 • Het kan tijdens de behandeling blijken dat de tand of kies (intern) zodanig verzwakt is dat behoud van de tand of kies afgeraden wordt of zelfs helemaal niet mogelijk is.
 • Er kan verkleuring optreden van de tand of kies.

Complicaties die bij een vitale pulpatherapie op kunnen treden:

 • De tand of kies kan beschadigd raken. Er kan een stuk van de tand of kies zelf afbreken, maar het kan ook zijn dat de vulling en/of de kroon die eventueel aanwezig is beschadigd raakt.
 • Het kan tijdens de behandeling blijken dat de tand of kies (intern) zodanig verzwakt is dat behoud van de tand of kies afgeraden wordt of zelfs helemaal niet mogelijk is.
 • Er kan een (allergische) reactie optreden op materialen die gebruikt worden.
 • Er kan verkleuring optreden van de tand of kies.
 • Het kan blijken dat er toch (aanvullend) een wortelkanaalbehandeling nodig is.

Complicaties die na tandletsel op kunnen treden:

 • De tand of kies kan verkleuren.
 • Het levende deel van de tand of kies kan afsterven.
 • De stand van de tanden en/of kiezen kan anders zijn dan voorheen.
 • De wortel(s) van de tand en/of kies kan/kunnen aangetast raken.
 • De tand of kies kan vergroeien met kaakbot.
 • De tand of kies kan met de tijd verloren gaan.