Wortelkanaalbehandelingen

Behandeling door een endodontoloog

Behandeling door een endodontoloog

De endodontoloog werkt op verwijzing. Dit betekent, dat u een verwijsbrief nodig heeft van uw eigen tandarts om door een endodontoloog behandeld te worden. Voor een second opinion kunt u wel zonder verwijzing terecht.

De endodontoloog zal altijd eerst een consult doen. Bij dit consult wordt kennis gemaakt en de ‘endodontische problematiek’ in kaart gebracht aan de hand van klinisch en röntgenologisch onderzoek. Met u wordt de situatie besproken en de verschillende behandelopties worden naast elkaar gelegd om samen met u tot een behandelkeuze te komen.
Er wordt naar gestreefd de behandeling zelf in één zitting uit te voeren. Hiertoe zal voldoende tijd ingepland worden, houd u er dus rekening mee dat dit een lange afspraak kan zijn. Tijdens het consult wordt een schatting gegeven van de te verwachten behandeltijd. Er zijn echter situaties waarin meer dan één behandelafspraak nodig is.

Na een endodontische behandeling kan er sprake zijn van napijn. Deze napijn kan, indien nodig, meestal bestreden worden met pijnstillers.