Wortelkanaalbehandelingen

Endodontische behandeling (Wortelkanaalbehandeling)

Endodontische behandeling (Wortelkanaalbehandeling)

Endodontische behandelingen, zijn behandelingen aan de binnenzijde van tanden en kiezen. De meest bekende is de wortelkanaalbehandeling, waarbij het kanaalstelsel, de kern van de tand of kies, wordt schoongemaakt en opgevuld. Een wortelkanaalbehandeling is geïndiceerd als het levende deel van de tand of kies, dat zich bevindt in het kanaalstelsel, onherstelbaar ontstoken of zelfs afgestorven is. In deze situaties kunnen bacteriën in het kanaalstelsel komen en een ontsteking aan de wortelpunt veroorzaken. Zulke ontstekingen kunnen pijnlijk zijn, maar ook bestaan zonder dat het klachten geeft. Het doel van een wortelkanaalbehandeling is om dit soort ontstekingen aan de wortelpunt te voorkomen of te genezen.

Ook bij tanden en kiezen die al een wortelkanaalbehandeling ondergaan hebben, kan een ontsteking aan de wortelpunt aanwezig zijn. Afhankelijk van de oorzaak van het voortbestaan of opnieuw ontstaan van zo’n ontsteking, kan behandeladvies gegeven worden. In bepaalde situaties heeft het opnieuw doen van een wortelkanaalbehandeling de grootste kans van slagen, in andere situaties zal een chirurgische benadering waarschijnlijk tot het beste resultaat leiden.

Helaas zijn niet alle problemen aan tanden en kiezen op te lossen en zal dus soms blijken dat een tand of kies verloren is.

Het mooiste is natuurlijk, als we het levende gedeelte van een tand of kies (pulpa genaamd) gezond kunnen houden of krijgen en als een wortelkanaalbehandeling dus voorkomen kan worden. Endodontische behandelingen van een tand of kies met als doel de pulpa gezond te houden of krijgen, worden vitale pulpatherapieën genoemd. Ook hier zijn weer verschillende soorten in.

Om de meest geschikte behandeling te kunnen kiezen, zal eerst onderzoek gedaan moeten worden en een diagnose gesteld.