Verwijderen verstandskiezen

Na de behandeling

Na de behandeling

Een dikke wang, een blauwgele verkleuring en een verminderde mondopening zijn normaal. De zwelling neemt na drie tot vijf dagen weer af. Als de zwelling na deze periode niet afneemt of juist toeneemt, moet u contact opnemen met Marina Clinic. Als u een ijsblaas (= ijsblokjes in een plastic zak met daaromheen een zak- of theedoek) op de behandelde gezichtszijde gebruikt, vermindert dit de zwelling en de pijn. Vermijd zonnewarmte: dit geeft juist meer zwelling en daardoor ook meer pijn.

Koorts

Koorts is gedurende de eerste dagen normaal. Krijgt u plotseling hoge koorts boven 39 ̊C of blijft de koorts boven 38,5 ̊C langer dan vijf dagen bestaan, neem dan contact op met Marina Clinic.

Over de bovenstaande bijwerkingen hoeft u zich niet ongerust te maken, tenzij ze langer dan vier dagen aanhouden.

Beperkte mondopening

Ook een beperkte mondopening komt na een operatieve ingreep vaak voor. Na enige tijd is de mondopening weer normaal. U kunt zelf proberen door oefening de mond af en toe wat verder te openen.

Nabloeding

De kans op nabloeding is klein doordat de wond in de meeste gevallen is gehecht. De eerste uren na de ingreep kan de wond nog een beetje bloeden. Als er een gaasje op de wond is gelegd, kunt u dat een half uur na de behandeling weer uitspugen. U wordt geadviseerd dezelfde dag niet de mond te spoelen; dit vergroot de kans op nabloeden omdat het stolsel losraakt.

Gaat de wond toch weer bloeden, legt u dan een schoon gaasje (of een knoop in een schone zakdoek) op de wond en bijt hier stevig op gedurende weer een half uur. Het gaat er om dat u druk uitoefent op de wond, waardoor u de bloeding stopt. Stopt het bloeden hierna niet, herhaal dan de procedure. Helpt dat weer niet, neem dan contact op met Marina Clinic.

Hechtingen

Meestal wordt gehecht met materiaal dat na enkele weken vanzelf oplost. Als dat niet het geval is, krijgt u een afspraak om de hechtingen te laten verwijderen.

Eten en drinken

Zolang de verdoving werkzaam is, mag u niet eten en geen zeer warme, zeer koude of alcoholhoudende dranken gebruiken. De eerste dagen na de ingreep kunt u beter geen (erg) hard voedsel gebruiken om de wond te ontzien.

Mondhygiëne

De wond geneest het beste wanneer het bloed goed kan stollen. Daarom mag u de mond de eerste 24 uur niet schoonspoelen. Raak de wond ook niet aan met de vingers.
Daarna is het schoonhouden van de mond belangrijk voor de verdere wondgenezing; een schone mond geneest beter dan een vieze. Vanaf de tweede dag kunt u de tanden en kiezen weer normaal met een zachte tandenborstel poetsen, maar wees voorzichtig in de buurt van de wond.

Voor een goede wondgenezing adviseren wij u 24 uur na de behandeling te starten met chloorhexidine mondspoeling 0,12%. Dit is verkrijgbaar bij de drogist of apotheek zonder recept. Advies is om 3 maal daags 1 minuut de mond te spoelen. Bij voorkeur na het tandpoetsen. U kunt chloorhexidine gebruiken totdat u weer normaal kunt poetsen.

Roken en alcohol

U kunt beter de eerste dagen niet roken en geen alcohol drinken. Dit is slecht voor de genezing van de wond.

Verdoving

Indien kiezen in de onderkaak zijn verwijderd, kan het een enkele keer voorkomen dat, nadat de verdoving is uitgewerkt, een verdoofd gevoel in de onderlip de volgende dagen blijft bestaan. Als dat het geval is, moet u contact opnemen met Marina Clinic.

Het normale gevoel zal in het algemeen na twee tot acht weken vanzelf weer terugkomen.

Sport

Sporten verhoogd de kans op een bloeding en een minder goede wondgenezing. Wij raden u aan om de eerste 2 tot 3 dagen na de ingreep intensief sporten achterwege te laten.

Complicaties: bij welke klachten waarschuwt u Marina Clinic?

Neem contact op met uw kaakchirurg als:

  • een echte bloeding niet vanzelf stopt (probeer de bloeding eerst zelf te stoppen door een opgevouwen verbandgaasje op de wond te doen waar u een half uur op bijt);
  • u meer dan 39 graden koorts krijgt;
  • de wond steeds dikker wordt waardoor u niet meer goed kunt slikken;
  • u uw mond na twee tot drie dagen niet verder dan een centimeter kunt open doen (beperkte mondopening)

Tandarts/Huisarts

Uw tandarts of huisarts krijgt van ons een digitale brief over de uitgevoerde behandeling.