Verwijderen verstandskiezen

De behandeling

De behandeling

Nadat verdoving is gegeven wordt de verstandskies of wortelrest verwijderd. Afhankelijk van de ligging van de tand of kies kan het hierbij nodig zijn dat het tandvlees ter plaatse wordt losgemaakt. Ook kan het nodig zijn wat bot weg te boren en/of de kies te splitsen (guur 1). U voelt hierbij het trillen van de boor, maar het doet geen pijn. De wond wordt gehecht met een materiaal dat na twee weken vanzelf oplost. De behandeling duurt ongeveer vijftien minuten.

Mogelijke bijwerkingen

Van deze behandeling kunt u de volgende bijwerkingen verwachten:

  • Napijn gedurende vier à vijf dagen;
  • Dikke wang: de zwelling is na twee à drie dagen het grootst;
  • Koorts gedurende drie tot vier dagen;
  • Beperkte mogelijkheid tot het openen van de mond;
  • Slikklachten;
  • Nabloeding.

Over de bovenstaande bijwerkingen hoeft u zich niet ongerust te maken, tenzij ze langer dan vier dagen aanhouden.

Voorzichtig zijn

De verdoving is pas na enkele uren uitgewerkt. Tot die tijd zult u moeten oppassen met eten en met warme dranken. Bijt ook niet per ongeluk op uw gevoelloze lip, tong of wang!

Pijn

Napijn is goed te bestrijden door het innemen van pijnstillende medicijnen. Wij adviseren u:

  • paracetamol 500 mg te gebruiken. Dit is verkrijgbaar bij de drogist of apotheek zonder recept. U kunt starten met 2 tabletten van 500 mg, daarna iedere 6 uur 2 tabletten gedurende 4 dagen (maximaal 8 tabletten per dag);
  • ibuprofen 400 mg te gebruiken. Dit is verkrijgbaar bij de drogist of apotheek zonder recept. U mag maximaal 4 tabletten ibuprofen per dag gebruiken. Zonodig kunt u ibuprofen combineren met paracetamol. Hoe paracetamol kunt gebruiken leest u hierboven;
  • het voor u voorgeschreven recept te gebruiken.

Leest u vooral de bijsluiters en neem alleen pijnstillers als u nog pijn heeft.