Anti Snurkbeugel

Wat is OSAS?

Wat is Obstructief Slaapapneu Syndroom (OSAS)?

Sommige mensen hebben tijdens het slapen regelmatig ademstilstanden. Zo’n ademstilstand noemt men een apneu. Wanneer apneus worden veroorzaakt door snurken, spreekt men van een Obstructief Slaapapneu Syndroom (OSAS). Slaapapneu kan leiden tot oververmoeidheid, concentratieproblemen en andere gezondheidsklachten.

Vaststellen van OSAS

Middels een onderzoek kan worden vastgesteld of u lijdt aan OSAS. Een dergelijk onderzoek bestaat meestal uit een polysomnografie, een slaapendoscopie en een onderzoek naar uw klachten m.b.t. slaperigheid en vermoeidheid overdag. Tijdens een slaapendoscopie wordt onder narcose onderzocht in hoeverre er een blokkade in de luchtwegen optreedt. Tijdens de polysomnografie beoordeelt men onder andere uw hersenactiviteit, uw ademhaling, het zuurstofgehalte in uw bloed, hartslagritme en beweging van de benen.

Vergoeding van uw anti-snurkbeugel

Als wordt vastgesteld dat uw gesnurk het gevolg is van OSAS, worden de kosten van een anti-snurkbeugel meestal vergoed door uw zorgverzekeraar! Marina Clinic kan u doorverwijzen naar een ziekenhuis waar dergelijke onderzoeken worden uitgevoerd en zal bij het aanmeten van uw beugel vanzelfsprekend rekening houden met de onderzoeksresultaten.