Wortelpuntbehandeling

Na de behandeling

Na de behandeling

Voor een goede wondgenezing adviseren wij u 24 uur na de behandeling te starten met chloorhexidine mondspoeling 0,12%. Dit is verkrijgbaar bij de drogist of apotheek zonder recept. Advies is om 3 maal daags 1 minuut de mond te spoelen. Bij voorkeur na het tandpoetsen. U kunt chloorhexidine gebruiken totdat u weer normaal kunt poetsen.

Antibioticum

Soms krijgt u een antibioticum op recept voorgeschreven. Het is raadzaam de gebruiksaanwijzing goed te lezen en de kuur af te maken. Als u overgevoeligheidsverschijnselen zoals jeuk of huiduitslag bemerkt, belt u dan direct met Marina Clinic. Telefoon: 0299 – 399 088.

Zwelling

Door de operatie kan uw wang ink gaan opzetten. Deze zwelling is na 48 uur het grootst en gaat daarna weer langzaam slinken. De zwelling ontstaat als gevolg van de ingreep. Een ijsblaas (blokjes ijs in een plastic zak met daaromheen een washandje) tegen de pijnlijke plek geeft minder zwelling en pijn. Zonnewarmte kunt u beter voorkomen; dit geeft meer zwelling en daardoor ook meer pijn. Overdag niet in bed gaan liggen, ’s nachts een extra kussen gebruiken.

Nabloeding

De kans op nabloeding is klein doordat de wond gehecht is. Het eerste uur na de ingreep kan de wond nog een beetje bloeden. Dat gaat vanzelf over.

Verdere verzorging

  • Het is beter de dag van de ingreep uw mond niet te spoelen. U kunt wel uw tanden en kiezen poetsen, maar wees voorzichtig in de buurt van de wond;
  • U kunt beter de eerste dagen niet roken en geen alcohol drinken. Beide zijn slecht voor de genezing van de wond. Er zijn geen beperkingen wat betreft het eten en drinken. De eerste dagen na de behandeling zal eten niet makkelijk zijn;
  • In de meeste gevallen is het tandvlees gehecht met een materiaal dat na 2 weken vanzelf oplost. Een enkele keer gebruiken wij ander hechtmateriaal. In het laatste geval is met u een afspraak gemaakt voor een tweede bezoek waarbij wij de hechtingen verwijderen;
  • Als er in de tand of kies tijdens de operatie een noodvulling is aangebracht,
    is het raadzaam deze binnen 2 weken door uw tandarts te laten vervangen door een blijvende vulling. Dit is nood- zakelijk omdat de noodvulling langzaam oplost;
  • De kleine holte in het kaakbot op de plaats waar de ontsteking is weggehaald, vult zich normaliter na enige tijd vanzelf weer op met bot.

Sport

Wij raden u af om de eerste 2 à 3 dagen na de ingreep krachtsporten, voetbal, vechtsporten en teamsporten te beoefenen. Twijfelt u of u uw sport kunt uitoefenen, overleg dan even met de kaakchirurg.

Tandarts/huisarts

Uw tandarts of huisarts krijgt van ons een digitale brief over de uitgevoerde behandeling.