Anti Snurkbeugel

Kosten en vergoeding

Voorkom snurken en OSAS met een mandibulair repositie-apparaat (MRA)

Mensen die snurken worden vaak niet uitgerust wakker en verstoren de nachtrust van hun partner en kinderen, met oververmoeidheid en andere gezondheids- en relatieproblemen tot gevolg.
Snurken is een geluid dat ontstaat door een deels geblokkeerde ademhaling en dan met name bij het inademen. Een mandibulair repositie-apparaat (MRA) is één van de mogelijkheden om snurken te verhelpen. Een MRA, ook wel anti-snurkbeugel genoemd, schuift u ’s nachts over uw tanden. De beugel houdt uw onderkaak subtiel naar voren, waardoor uw tong de ademhaling niet meer blokkeert en de luchtweg vrij blijft.

Kosten en vergoeding

Indien u niet in aanmerking komt voor vergoeding van de MRA, bedragen de kosten € 650,-. Dat is inclusief eerste consult, vooronderzoek en techniekkosten. Als uit een slaaponderzoek blijkt dat u OSAS heeft en u baat heeft bij een anti-snurkbeugel, dan wordt de aangemeten MRA in de meeste gevallen vergoed door uw zorgverzekeraar. Houdt hierbij wel rekening met de wettelijk vastgestelde eigen bijdrage bij vergoedingen uit de basisverzekering.

Wilt u van uw snurkprobleem af? Bel 0299 399 088 en maak een afspraak met onze MKA-chirurg. Wij vertellen u graag over de mogelijkheden.